Kopen op Kreta

AANKOOP PROCEDURE

Doordat we zelf ervaring hebben zijn we bekend met de procedure en kunnen u uitgebreid informeren over het aankooptraject. Onderstaand treft u puntsgewijs het traject aan dat u kunt verwachten.

  • Een door uzelf aangewezen lokale advocaat zal zorgdragen voor al het noodzakelijke officiële werk verband houdende met de koop van uw droom villa
  • U verleent uw advocaat een volmacht om namens u te kunnen handelen
  • Uw advocaat zal uw Griekse belastingnummer aanvragen welke u nodig heeft in het verdere proces
  • De advocaat zal een gezamenlijke bankrekening openen op uw naam
  • Uw advocaat zal onderzoek doen in het kadaster register en u ervan verzekeren dat het aangebodene vrij is van schulden en/of beslag etc.
  • Uw betalingen zullen via de Griekse bankrekening lopen
  • De advocaat zal namens u zorgdragen voor de betaling van alle kosten gepaard gaande met de overdracht
  • Indien u besluit tot de aanschaf van een villa, is een aanbetaling van 10% van de verkoopprijs vereist, wat vastgelegd wordt in een voorlopig koop contract
  • Tenslotte zal de advocaat het restant van de koopprijs overmaken naar The Prince’s Villa Company
  • U wordt als nieuwe eigenaar ingeschreven in het officiele kadasterregister in Griekenland door de notaris
Alle EU ingezetenen die onroerend goed kopen in Griekenland kunnen in aanmerking komen voor een hypotheek via een Griekse bank.

Contact

The Prince’s Villa Company
Patrick Prinsen

Address:
Kambia (Apokoronas),
73008 Vamos, Kreta, Griekenland

Telefoon:
+31 (0)653 101 667 (NL)

Email:
info@theprincesvillacompany.com